• ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

    Конекс-Тива АД приключи проект за "Закупуване на машини и съоръжения за модернизация на производствени линии за преработка на зеленчуци", финансиран по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РОЙОНИ 2014-2020.