Контакти

Търговски офис:
бул България №9, бл.3, вх.1, ап.1,
1408 София, България
тел./факс: +359 2/958 15 69, +359 2/ 958 19 65
e-mail: office@konex-tiva.com

Консервнa фабрика :
ул. Светлина 14
6253 Оризово, България
тел: +359 887 596 712
e-mail: orizovo@konex-tiva.com

Дистрибутор за България:

Авенди ООД
Бул. „Искърско шосе”, №7
Търговски Център Европа, Сграда 12, Етаж 2
1528 София, България
моб.++359 888 410 194
тел. +359 2/973-1181
факс +359 2/ 973-1181
e-mail: office@avendi.bg
www.avendi.bg